Ticaret

Gap Pazarlama, çalıştığı ülkelerde çevresel uyum süreçlerine ve ilgili tesislerin sürdürülebilirlik konusundaki gelişimlerine büyük önem vermektedir.

Başlıca öncelik konumuz, gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı bir ekosistem bırakmaktır. Bu kapsamda çalışılan tüm tesislerin uygunluk süreçleri yakından takip edilir. Projeler geliştirilerek, modernizasyon ve yeni teknolojilerle bu tesislerin rehabilitasyonları sağlanır.

Gap Pazarlama işbirliği içinde olduğu uluslararası finans kuruluşlarının ve dünya çapındaki makine üreticilerinin de desteği ile, kapalı veya hali hazırda düşük kapasite ile çalışan tesislere destek olur. Uluslararası büyük perakendeciler ve markalardan oluşan müşteri portföyünden aldığı siparişleri yerleştirerek, bu tesislerin tekrar canlanmasını, yüksek kapasite ve verim ile çalışmasını sağlar. İstihdam artışı ve çevresel etkinin azaltılması ile bölge halkının refahının artışına hizmet eder.

ÜRÜNLER

  • Makine yedek parçaları
  • Tekstil kimyasalları
  • Makine ve teçhizat ürünleri