Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları

Kurumsal Gelişim

Gap Pazarlama, başarısının çalışanlarının gelişimine ve ekip ruhuna bağlı olduğu bilinciyle insan kaynakları politikasını geliştirmektedir. Gap Pazarlama’da atamaların ve terfilerin büyük çoğunluğunun şirket içerisinden yapılmasına özen gösterilir. Merkezi olmayan bir yapılanma olması, bölüm müdürlüğü şeklindeki teşkilat yapılanması, özellikle genç yöneticiler için birçok fırsat barındırmaktadır. Gap Pazarlama ailesinin en önemli fertlerinden olan çalışanları, kurum kültürünü müşterilerine en iyi şekilde yansıtmaya özen gösterirler. Şirket, çalışanlarına kendilerini mesleki ve bireysel anlamda geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Gap Pazarlama, çalışanlarının potansiyellerini ve yeteneklerini kullanmalarını teşvik etmektedir. Gap Pazarlama ailesinin genç ve dinamik insan kaynağının yanı sıra üst düzey yönetimi de deneyimli ve nitelikli kişilerden oluşmaktadır.

Stratejik pozisyonlara şirket veya topluluk içi kaynaklardan personel atanması, şirketin önceliklerindendir ki bugün itibarıyla yönetim kadrosunun büyük bölümü kariyerlerine Çalık Holding topluluğu’nda veya Gap Pazarlama’da başlamış ya da kuruluşundan bu yana şirkette görev almış ve performansları nedeniyle terfi etmiş çalışanlardan oluşmaktadır. Bu uygulama, kurum kültürünün kesintiye uğramadan benimsenmesini sağlamaktadır. Gap Pazarlama, sektördeki istikrarlı yükselişin çalışanlarının motivasyonuna bağlı olduğunun; çalışanlar ise başarılı performansın arzu edilen bir kariyerin yolunu açtığının bilincindedir. Şirket, merkezi olmayan organizasyonu sayesinde genç yöneticilere inisiyatif alabilecekleri ve yöneticilik becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Gap Pazarlama, kendi yöneticilerini kendi altyapısında yetiştiren bir okul niteliğindedir.

Performansa Dayalı Yönetim

Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları vizyonu: “yüksek performans kültürü oluşturmak”, misyonu ise; “organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır.” Tüm çalışanlar için mutlu, güvenli ve motive edici bir iş ortamı sağlamak için Gap Pazarlama, yüksek performans kültürü oluşturmak vizyonu çerçevesinde; çalışan haklarının korunup gözetildiği, yeteneklerin geliştirildiği, ayrımcılığın yaşanmadığı, kadın ve erkek çalışanlara fırsat eşitliği sağlandığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında en iyi standartların uygulandığı, adil ve eşitlikçi bir iş yeri olma hedefiyle hareket etmektedir. İK süreçleri yeniden yapılandırılarak, performansa dayalı bir IK altyapısı oluşturulmuştur.

Gap Pazarlama’da beyaz yakalı çalışanlar, bireysel performans yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmektedir. Her yıl sonunda, belirlenmiş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı saptanmakta, elde edilen sonuçlar bireysel gelişim planlarına yansıtılmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanların mutluluğunun ve memnuniyetinin şirket başarısına olan büyük katkısı sebebiyle, Gap Pazarlama peryodik olarak çalışanlarının memnuniyetini, bağlılığını ve katılımını, bağımsız uzman bir kuruluş tarafından ölçülen anketler düzenlemektedir.

Bu şekilde çalışanların görüş ve önerilerini alan Gap Pazarlama, anket sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşarak gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Şirket bünyesinde 2016 yılında yapılan anket sonucuna göre %87’lik bir memnuniyet oranı yakalanmıştır.

Şirketin önemli hedeflerinden bir tanesi de; gelecek anket dönemlerinde bu oranı daha üst seviylere çıkarmak olacaktır.

Eğitim Ve Gelişim Programları

Gap Pazarlama, çalışanlarının yetkinlik ve becerilerinin güçlendirilmesi ve daha da artırılması amacıyla bir dizi şirket içi eğitim ve öğretim programları uygulamaktadır. Bu programlar, belirlenmiş ilkeler ve politikalar çerçevesinde ve çalışan ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yapılandırılmaktadır.

Gap Pazarlama bünyesinde tüm çalışanlara yönelik eğitim ve gelişim programları hayata geçirilmekte, şirkete özel gelişim programları tasarlanmakta ayrıca potansiyeli yüksek çalışanlar için Çalık Holding tarafından organize edilen gelişim programları, her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. Çalışanlara, mesleki bilgi gelişimi eğitimlerinin yanı sıra yönetim yetkinlikleri gelişim programlarından, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden, yabancı dil, kişisel gelişim ve kariyer gelişimi eğitimlerinden yararlanabilme olanağı sunulmaktadır.

6 Sigma Projeleri

6 Sigma Süreç İyileştirme Projeleri kapsamında; bağımsız danışmanlarla beraber şirket içi 6 Sigma çalışma ekipleri kurularak, gerekli eğitimler verilmiştir. Kurulan proje ekipleri sayesinde şirket süreçlerinde ciddi iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Gap Pazarlama, 23 yıldır her alanda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da hassasiyetle hareket etmektedir. Şirket içerisinde tüm birimlerin iş güvenliği bilincini yükselten eğitim ve uygulama çalışmaları düzenli olarak hayata geçirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından öngörülen riskleri kontrol altına almak ve Gap Pazarlama çalışanlarının “hiçbir kazaya maruz kalmadan” her gün evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak Şirket’in öncelikli hedefidir.

Gap Pazarlama, Türkiye’de T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işleme konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yasal yönetmeliklerinin yanı sıra, uluslararası standartlarda uygulanan yasal yönetmelikleri de yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda, çalışma alanlarının güvenliği her geçen gün ileriye taşınmakta ve “Sıfır Kaza” hedefiyle hareket edilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu sistem, saha ve insan olmak üzere üç boyuta sahiptir. Gap Pazarlama’da İSG sistemi bir şirket stratejisi olarak tanımlanmakta ve bu sistem dahilinde risk tanımı, denetimi ve yönetimi önem taşımaktadır. Proaktif gelişim alanları tespit edilerek geliştirilen İSG Yönetim Sistemi; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarıyla sürekli desteklenmektedir. Hazırlanan İş Güvenliği Eğitim Programı doğrultusunda İSG Kurul Toplantıları aylık olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Fırsat Eşitliği

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen Gap Pazarlama, işe alım, eğitim ve gelişim, performans ve kariyer yönetimi, ücretlendirme ve terfi adımlarında teknik ve kişisel yetkinlik kriterlerine göre hareket etmektedir. Gap Pazarlama’da çalışanların %37’sinin kadın olması, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikasının en somut göstergelerinden biridir. Karar verici rolündeki kadınların farklı komitelere katılımlarını desteklemeye devam etmeyi amaçlayan Gap Pazarlama, bu kapsamda gönüllü olarak üst yönetimdeki kadın üye oranını 2019 sonuna kadar %25'e çıkarma taahhüdünde bulunmuştur. Gap Pazarlama’da fırsat eşitliği üzerine kurulmuş performans odaklı bir terfi sistemi mevcuttur. Performans ve başarı öncelikli olmak üzere, tüm çalışanların üst pozisyonlara hazırlanması ve gelişim yolculukları üzerine sürekli çalışılmaktadır.

Çalışan Kulüpleri

Gap Pazarlama, çalışanlarının entelektüel gelişimlerini desteklemeye ek olarak, sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak, iş ortamındaki motivasyonu artırmak ve kurum içindeki sinerjiyi pekiştirmek amacıyla farklı alanlardaki kulüpleri aktif olarak desteklemektedir.

Yaş Ortalaması

39

Çalışan Memnuniyeti

87%