AR‑GE ve İnovasyon

“Gap Pazarlama ailesinin en önemli fertlerinden olan çalışanları, kurum kültürünü müşterilerine en iyi şekilde yansıtmaya özen gösterirler.”Tekstil ve ticaret ekonomide önemli bir role sahiptir. Ar‑Ge ise sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunan ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi adına önemlidir. Gap Pazarlama, sektörünün önde gelen bir katılımcısı olarak, ürün geliştirme ekseninde de sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı bir sorumluluk olarak görmektedir.

Şirkette ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Hazırlanan çeşitli koleksiyonlar, dünya çapında bilinen marka ve perakende zincirlerine sunulmaktadır. Şirketin 2016 yılında bu faaliyetlerle ilgili harcadığı toplam tutar 140.876 TL’dir.

SANAYİ 4.0

Gap Pazarlama, Sanayi 4.0 devrimi ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, rekabet gücünün arttırılması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hız verilmesi, Ar-Ge teşviklerinden yararlanılması, uluslararası platformlarda çeşitli projelerde işbirlikleri gerçekleştirerek gelişen teknoloji ve bilime fabrika çalışmalarının entegrasyonunu sağamak amacıyla hazırlıklara başlanmıştır.