Faaliyet Raporları

“Çalık Grubu olarak ülkemizden aldığımız güçle önümüzdeki dönemde de başarılı faaliyet performansımızı sürdürme, ülkemize, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam etme kararlılığında olacağız.”

@ahmetçalık

ENTEGRE FAALİYET RAPORU

Bu rapor Gap Pazarlama’nın ve Çalık Holding topluluğunun ilk entegre faaliyet raporudur. Bu rapor aynı zamanda, Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir anonim şirket tarafından yayınlanmış ilk entegre rapordur.

Gap Pazarlama, son üç seneden beri örnek finansal raporlama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Gap Pazarlama, raporlama faaliyetlerini yeni bir yörüngeye taşıma ve entegre rapor yayınlama kararı almıştır. Gap Pazarlama, bu rapor ile faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair planlarını ve hedeflerini, IIRC (International Integrated Reporting Council-Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi) tarafından önerilen sermaye kategorizasyonu kapsamında, entegre bir bakış açısı ile ele almakta, analiz etmekte ve paydaşlarına raporlamaktadır.

Bu rapor, aynı zamanda, Gap Pazarlama’nın entegre düşünceyi ve sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde içselleştirdiğine de işaret etmektedir. Benimsenen bu yaklaşım, Gap Pazarlama’nın işi, üyesi olduğu toplum ve dünyamız için en doğru olanı yapma çabasına güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Entegre faaliyet raporunun tüm paydaşlar tarafından incelenebilir olması Gap Pazarlama için önemli ve önceliklidir. Bu çerçevede rapor, çevre dostu bir anlayışla üretilmiş ve elektronik ortamlarda paylaşılmıştır.

Bu raporun temel amacı Gap Pazarlama’nın:

  • Politikasını,
  • Stratejik Hedeflerini,
  • Faaliyetlerini yürütürken izlemiş olduğu yolu ve iş modelini,
  • Hayata geçirmiş olduğu projelerini,
  • Sektöre bakış açısını ve sektördeki yerini,
  • İş dünyasına kattığı zenginlikleri finansal ve finansal olmayan boyutları ve sonuçları ile beraber sunmak, riskleri ve fırsatları önceden tespit ederek proaktif ve inovatif bir duruş sergilemektir.

Raporun basımı yapılmamış olup, www.gappazarlama.com adresinde yer alan “Faaliyet Raporları” sekmesinde ilgililere duyurulmuştur. Bu raporda yer alan tüm bilgiler, aksi belirtilmediği sürece, yıl sonu verileridir. Gap Pazarlama’nın sürdürülebilirlik göstergeleri konsolide bazda hazırlanmıştır. Gap Pazarlama’nın Entegre Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’nun faaliyet raporlamasına ilişkin asgari gereklilikleriyle de uyumludur.

Gap Pazarlama Integrated Activity eReport 2016

Faaliyet Raporu Talebi

Lütfen alanları doldurunuz.