Kalite Politikamız

Biz Gap Pazarlama vizyonu doğrultusunda güvenilir, yenilikçi, yüksek servis kalitesi anlayışı ile müşterilerimizi ürün ve hizmetlerimizle buluştururuz. Müşterilerimizin memnuniyeti, ürün ve hizmet yönetimi anlayışımızın ana odak noktasıdır.

  • Biz çalışanlar; Ailemizin yarattığı ürün ve hizmet değerlerinin temel taşlarını oluşturan unsurların sürekli gelişimini sağlayacak anlayış ve sistem bütünlüğünü şirket kültürümüzde öncelikli davranış modeli olarak benimseriz.
  • Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize istenen zaman diliminde, müşteri beklenti ve standartlarına uygun olarak sunulması için süreçlerimizi oluşturur, izleriz.
  • Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini alarak süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve uluslararası arenadaki rekabetçi pozisyonumuzu güçlendiririz.
  • Müşteri ve tedarikçilerimizle şeffaf, hızlı ve zamanında iletişim kurarız.
  • Kurum içi ve dışı kaynakları hedeflerimize ulaşmak için en etkin şekilde kullanırız.
  • Modern, günümüz metot, bilgi teknolojileri ve yönetim sistemlerini çalışmalarımıza entegre ederek yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları destekler, yarattığımız değerin ışığını ürün ve hizmetlerimize yansıtırız.
  • Faaliyetlerimizin, servis ve hizmetlerimizin, milli ve uluslararası kanun ve standartlarla çerçevesi çizilen şartlarda olmasını esas kabul ederiz.